Advisory Committee

Prof. Dr. M.K. Sudarshan

Dr. D.H. Ashwath Narayana

Dr. B.J. Mahendra

Dr. Simmi Tewari

Dr. Ajay Chakraborty

Dr. Raghunath Misra

Dr. S. Abdul Rahman

Dr. Chanchal Guha

Prof. Dr. Sushanta Bandopadhyaya

Dr. Sidhartha Neogi

Dr. Debashish Bhattacharya

Dr. Dipankar Majhi

Dr. Bibhuti Saha

Dr. Anima Haldar

Dr. Subhasish Guha

Dr. Yograj Tamang

Dr. Sudipto Roy

Dr. Asish Manna

Dr. Omesh Kumar Bharti

Dr. Reeta S. Mani

Dr. Jugal Kishor

Dr. Shanta Dutta

Dr. Jyothi B. Dutta

Prof. Dr. Pradip Mitra

Conference Committee

CHAIRMAN:

Dr. Sumit Poddar

98305994468/ 9830059468

VICE CHAIRMAN:

Prof. T.K. Mondal

9432136116

Dr. Sukumar Das

9433342852

SECRETARY:

Dr. Gautam Prasad Sarkhel

943381169

Dr. Baisakh Maji

9563183513

JOINT TREASURER:

Dr. Saurabh Kole

9331041679

Mr. Sarabjit Poddar

9831062006

Reception Committee

CHAIRPERSON:

Prof. Dr. Pradip Mitra

9830096586

CO-CHAIRPERSON:

Dr. Shibaji Bhattacharya

9433054459

Dr. Asis Kumar Kundu

9433174948

Scientific Committee

CHAIRPERSON:

Dr. Sayantan Banerjee

8697477033

Dr. Pritam Roy

9831846130

CO-CHAIRPERSON:

Dr. Saurabh Kole

9331041379

Dr. Amlan Goswami

9830212694

Prof. Dr. Snehamoy Choudhury

9830538366

Dr. Sunit K. Mukhopadhay

Dr. Manas Bhattacharya

Dr. Amrita Bhattacharya

9903036413

Souvenir Committee

CHAIRPERSON:

Dr. Tapas Ghosh

9830317007

CO-CHAIRPERSON:

Dr. Sourav Chandra

943330888

Mr. Ritinkar Dutta

9433047472

CO-ORDINATOR:

Mr. Jitendra Kumar Singh

7980906508

Mr. Nityananda Dutta

9830063529